Skip to content

Oskar Mothander in frame

Tjena, välkommen till min portfolio

Nedan är utvalda projekt från jobb- och universitets-material som jag utfört som webbutvecklare, egenföretagare och som student på programmet Interaktion & design, Umeå universitet.

Oskar Mothander 2013

Loading content

Utskriftsvänlig sida.

Testad för senaste: Firefox, Chrome, Internet Explorer

Curriculum Vitae

Namn: Oskar Mothander
Född: 26 januari 1985 i Stockholm.
Bor: i Stockholm
Portfolio: www.oskarmothander.se (håller på att uppdatera)

Kort om mig

Jag ser mig själv som en person med bred kompetens, varierande arbetsuppgifter är alltid uppskattat hos mig. Det som främst intresserar mig är design, användbarhet, programmering och saker där i mellan. Jag gillar att spåna nya idéer och bygga prototyper men vill gärna även delta i den faktiska implementationen av slutprodukten. Just nu tycker jag det är extra spännande att skapa mobilsajter.

Utbildning

2006 – 2011:

Interaktionsdesign, Umeå universitet (ett utdrag av kurser)

Interaktionsdesign / UX-Design / Grafisk design:

 • Interaktionsteknik och design A, Kursen introducerar centrala teknikområden för en gränssnittsdesigner. Speciellt introduceras system, systemtänkande, och modellering för interaktionsteknik och design. Ett specifikationsspråk introduceras (UML). Via en designuppgift i grupp introduceras designprocessen samtidigt som kommunikationsförmågan tränas. Kursen förmedlar också grundläggande kunskaper och färdigheter i användning av matematiska modeller relevanta för medieteknik.
  Förkunskapskrav: Fy B, Ke A, Ma D (områdesbehörighet 9)
 • Industridesign och Interaktionsdesign, Kursen introducerar de processer och arbetsmetoder som används inom industridesign och interaktionsdesign. Syftet med kursen är att ge studenterna en grundläggande beställarkompetens inom industridesignområdet genom att belysa möjligheterna till samarbete mellan industridesigner och interaktionsingenjör. Fokus ligger på att introducera designmetodikens grunder och industridesignerns kompetensområde i relation till interaktionsingenjörens.

  I kursen ges en historisk översikt över industridesigneryrkets framväxt, en introduktion till kreativa och analytiska designmetoder, grunderna i olika visualiseringstekniker som modellbygge, skissteknik, typografi samt datorstödda visualiseringstekniker. Under projektarbetet som löper över hela kursen ska studenterna tillämpa dessa kunskaper i ett praktiskt formgivningsprojekt som tar fasta på relationen mellan produktformgivning och interaktionsdesign, med särskild hänsyn till samspelet mellan fysisk form och gränssnittets utförande.
 • Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design, Momentet behandlar metaforer och konceptuella modeller, interaktionstekniker, naturligt språk, gester, direktmanipulation, datorstöd för samarbete, utvecklingsmetoder, designstöd, prototyper, verktyg, uppgiftsanalys och utvärderingstekniker.
 • Interaktionsdesign, Kursen syftar till att ge grundläggande insikter i de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för interaktionsdesign. Vidare ger kursen kunskaper om och förståelse för design och utvärdering av interaktionstekniker. Mer konkret innebär det att du ges förståelse för och praktisk kunskap när det gäller interaktionsdesign.

  Lärare: Victor Kaptelinin
 • Designvisualisering

Allmänna ingenjörskurser:

 • Projektledning 1,
 • Entreprenöriell affärsutveckling A,
 • Ubiquitous Computing,
 • Mediesignaler (signalbehandling),
 • Artificiell intelligens med inriktning mot kognition och design,
 • Biomedia,
 • Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test",
 • Innovativa mobila tjänster och system,
 • Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design

Programmering:

 • Objekt-orienterad programmering i Java, Kursen ger en introduktion till objektorienterad problemlösning och programmering. Innehållet baseras på programvaruutvecklingsprocessens olika delar, från problembeskrivning till lösning. I detta ingår analys, designimplementation, testning, debuggning och dokumentation.

  Kursen behandlar grundläggande objektorienterad analys och design som introduceras med CRC-kort (Class, Responsibilities, Collaborations) och rollspelsdiagram (RPD). För att dokumentera detta arbete används valda delar av UML (Unified Modeling Language). Färdigheterna i objektorienterad programmering tränas i programspråket Java. Kursen behandlar begreppen referenser, metoder, parameteröverföring, objekt, klass, arv, Java-interfaces, abstrakta klasser, input, output, filer och undantagshantering. Dessutom ges en introduktion till användning av programbibliotek. Utöver detta ingår programspråkskoncept som till exempel syntax, semantik och abstraktion. Färdigheter som testning, debuggning och dokumentation tränas.
 • Datastrukturer & Algoritmer (Java), Kursen behandlar grundläggande abstrakta datatyper, grundläggande algoritmer, komplexitetsanalys, tillämpningsexempel och olika problemlösningsansatser. Under kursen används programspråket Java.

  Grundläggande abstrakta datatyper som behandlas är bland andra lista, stack, kö, träd, mängd, graf och tabell. Datatypernas informella och formella specifikationer, generella egenskaper och användningsområden liksom olika implementationsmöjligheter och deras specifika egenskaper behandlas. Vidare behandlas grundläggande algoritmer förknippade med olika abstrakta datatyper, deras komplexitet och karakteristiska egenskaper för typiska problem (till exempel sökning, sortering och traversering). Komplexitetsanalys av algoritmer introduceras och man lär sig beskriva resultatet av en sådan analys med hjälp av Ordo-notation. Grundläggande problemlösningsstrategier behandlas, till exempel divide and conquer, brute force, greedy och dynamisk programmering.
 • Applikationsutveckling i Java, Kursen behandlar tekniker som används vid applikationsprogrammering i Java. Kursen ger fördjupade kunskaper i objektorienterad programmering mha Java. Tekniker för händelsestyrd programmering och trådar täcks. Dessutom behandlas olika tekniker för datalagring såsom databaser och XML. Vidare tillämpas objektorienterad design på fördjupad nivå, inkluderande bland annat designmönster. Delar av UML utöver klassdiagram gås igenom.
 • Datakommunikation och internet (Java), Kursen innefattar genomgång av de viktiga delarna i ett modernt nätverk med ISO som modell, speciellt applikationsnivå, transportnivå, nätverksnivå, datalänknivå, fysisk nivå. Viktiga protokoll och servicemodeller för de olika nätverksnivåerna. Applikationer och tjänster i nätet. Algoritmer för flödeskontroll, felhantering, tillförlitlig dataöverföring. Routing i global och lokal skala samt hantering av adresser. Metoder och tekniker för säkerhet i nätverk. Analys av svagheter i nätverk. Autentisering, kryptering, integritet. Public Key Cryptography. Överföring av multimedia (internet-telefoni, strömmande media), multicasting. Verktyg och metoder för studier av dataflödet i ett nätverk.
 • Applikationsutveckling för internet (.NET), Kursen behandlar metoder för att lagra och bearbeta data samt tekniker för att utveckla databasdrivna webbaserade flerskiktade system. Den behandlar även hur man kan dra nytta av webbtjänster (baserade på SOAP och json) i de system man utvecklar. Kursen baserar sig på ASP.NET, ADO.NET, C-Sharp, Visual Studio och SQL Server. Under kursens senare hälft bedrivs ett verklighetsnära projekt.
 • Databasteknik och webbaserade system (.NET),
 • Prototyputveckling för mobila applikationer

Kognitionsvetenskap / Psykologi:

Psykets Arkitektur för Interaktion och Design
2001 – 2004: Naturvetenskap Matematik & Datavetenskap, Nacka gymnasium

Arbete

2009 – Nu
(deltid)
Egenföretagare inom webbutveckling, Mothander Interactive Systems
Skapat bl.a. föreningen Läsrörelsens sajt
2013
(2 mån)
Webbutvecklare / Interaktionsdesigner (projektanställd), System Easy Admin Sweden AB
Frontend-utveckling, PHP, Wordpress, frontend optimering, iX design, grafisk design
2005 – 2013
(deltid, 7 år 8 mån)
Webbutvecklare / Digital Manager, Neducation Media Consulting
Sysslar mest med tillgänglig webb och webbaserade hjälpmedel
2011 – 2012
(6 mån)
End to End -utvecklare för Digitas Sweden.
Digitas är en digital reklambyrå. Där byggde jag sajter såsom Norrlands Guld, Alvedon, Allevo, digitas.se m.m.
2010 Sommaren
(3 mån)
Interaktionsdesigner / Webbutvecklare / Java utvecklare, Sommarentreprenör Uminova Innovation
Implementerade goeco-tjänsten med de tre andra gruppmedlemarna; Javautveckling, webbutveckling, marknadsföring m.m.
2005
(3 - 4 mån)
Datasupport, Sågtorpsskolan i Nacka
Uppdaterade operativsystem, datorutbildning för lärarna
2004 – 2005
(10 mån)
Televapensoldat radiospaning (lumpen), Försvarsmakten
Satte upp och konfigurerade radiopejlmaster i skogen från vår bandvagn.
2004 (sommarjobb) Glocalnet-säljare
2003 (sommarjobb) Cancer & Allergifonden, bidragsinsamlare

Utmärkelser

Första pris i Design Open 2009, i en grupp med tre andra. Design Open hålls varje år av SVID för Sveriges högskolor & universitet där de flesta stora högskolor deltar.

Färdigheter

För mer detaljerad info se min profil på LinkedIn: linkedin.com/profile/view?id=42069940 !

Programmering / Scripting:

Skill

PHP, Java, C#, SQL, Android, Obj-c, c++

Erfarenhet i år (~10)

Webbutveckling:

Skill

SEO, Tillgänglig webb, CSS3/SASS/Less, html, PHP, .NET, JavaScript / Ajax / jQuery, Flash, Photoshop html5 WCAG, CodeIgniter, CoffeeScript, GIT, Subversion, mod_rewrite, regular expressions,

Erfarenhet i år (~10)

Språk:

Vardagsfraser

Modersmål/Likvärdigt

Svenska: Modersmål
Engelska: Flytande i både tal och skrift (bott i Aus. i 1½ år)

* Graferna är ungefärliga mått.

Fritidsintressen

Umgås med vänner. Spela tvspel, brädspel, dator-spel, tennis och fotboll. Prova på nya saker, t.ex. resa. Se på tv-serier och filmer. Utveckla nya koncept jag hittar på som t.ex. MovieNight (se portfolio: oskarmothander.se).

Övrigt

Innehar B-körkort och FA-skattesedel.

CV senast uppdaterad 2017-11-06.